turnus-12018.jpgturnus-22018.jpgturnus-32018.jpgturnus-42018.jpgturnus-52018.jpgturnus-62018.jpgturnus-72018.jpgturnus-82018.jpg

Prowadzę działalność w zakresie organizacji turystyki i obsługi ruchu turystycznego od roku 1991. W oparciu o długoletnie doświadczenie w pracy przewodnika górskiego, jak również pilota wycieczek krajowych i zagranicznych trafnie oceniam potrzeby i oczekiwania turystyki w Polsce, głównie jeżeli chodzi o jej treści poznawcze. Staram się do tych właśnie potrzeb dostosować swoją działalność.

Doceniając fenomen kulturowy Europy Środkowej, Bałkanów, jak również regionu Zakaukazia,  tutaj właśnie staram się umiejscowić większość swojej oferty, jako że teren ten jest szczególnie wdzięczny dla turystów pragnących jak najciekawszych treści krajoznawczych, a ten cel jest mi najistotniejszy przy planowaniu kierunków penetracji turystycznej.

Część działalności "Tourist Track" stanowi także oferta dla szkół. Czternastoletnie doświadczenie wywodzące się z pracy w szkole pozwala rozeznać potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, a jednocześnie wyznaczyć treści wychowawcze, którymi to cechami winna się wyróżniać każda profesjonalna wycieczka szkolna. Wszak dzieci i młodzież turystyki uczą się już teraz.

Nie można nie wspomnieć o królewskim Krakowie, ponieważ działalność "Tourist Track" to również turystyka przyjazdowa do Krakowa, jak również praca przewodnicka po zabytkach naszego Grodu, dająca możliwość lepszego poznania jego historii i roli kulturowej dla dziejów państwa polskiego.

Pragnę nadmienić, iż zgodnie z Ustawą o Turystyce nakreślającą obowiązek odpowiednich gwarancji ze strony organizatorów wycieczek, posiadam Zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego nr D/39/99/123/2004 i wpisany jestem do  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 01490.

Z turystycznym pozdrowieniem,
Olek Dymek

© Usługi Turystyczne „Tourist Track”- mgr Aleksander Dymek - Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Joomla! | Joomla templates by a4joomla | implementation by